Права і обов язки дитини

Початком розмови може бути часта ситуація з небажанням маленьких дітей ділитися своїми іграшками. У цьому положенні потрібно побудувати спілкування так, щоб обидві дитини зрозуміли, що їх право володіння своїми іграшками не оспорюється. Одночасно слід показати, як важливо вміти домовлятися.

  • Переважання наказів і попереджень несе неповага до дитини;
  • Часті погрози викликають звикання, і дитина перестає на них реагувати;
  • Мораль, повчання та проповіді в складних ситуаціях викликають у дітей нудьгу і неприйняття;
  • Готові рішення, нав’язувані батьками, показують, що дитина не здатна впоратися з ситуацією сам, демонструють неповагу;
  • Постійні нотації і лекції перестають діяти на дітей;
  • Критика і звинувачення викликають у дитини невпевненість у своїх силах;
  • Здогадки та інтерпретації поведінки дитини змушують його йти від контакту;
  • Постійні питальні речення не дають відчути самостійність, порушують особистий простір;
  • Співчуття на словах, умовляння, застосування однакових мовних конструкцій у різних ситуаціях змушують дитину відчути байдужість батьків.

Обов язки и права дитини

Ведуча 1. Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. В них ви знайдете 40 прав, які має дитина. В Конвенції про права дитини зазначається, що дитиною є кожна людська істота віком до 18 років. Всі права можуть бути класифіковані за певними принципами.

«Незнайко з цікавістю дивився на все. Найбільше його вразила надзвичайна чистота. По всіх дворах працювали малючки. Одні підстригали ножицями траву, щоб вона була рівненька, інші, озброївшись мітлами, підмітали доріжки, треті вибивали пилюку з довгих підстилок. Цими підстилками в Зеленому місті застеляли не тільки підлоги, а навіть тротуари на вулицях.»

Каталог статей

Діти, кожна держава повинна піклуватись про своїх громадян: про чоловіків і жінок, багатих і бідних. Про людей усіх національностей. Будь – якого кольору шкіри – в тому числі про маленьких громадян. У кожній демократичній державі є Конституція, яка захищає людину, гарантує її права.

Мальвіна: Послухай: народжуватись рівними – це не значить народжуватись однаковими на зріст і вагу або однаково сильними чи красивими. Це значить – народжуватися людьми маленькими і голими. Адже ж ніхто ще не народився на світ міністром з портфелем або генералом з пагонами!

Обов язки и права дитини

Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), є власністю дитини. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить їм на праві спільної сумісної власності.

Батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Права та обов язки дитини

1 . Усі діти мають право на любов і турботу 2. Всі діти рівні у своїх правах 3.Особлива турбота — дітям-інвалідам4. Усі діти мають право на повноцінне харчування 5. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля 6. Усі діти мають право на освіту 7. Особлива турбота — дітям, які перебувають у конфлікті з законом8. Діти мають право вільно висловлювати свої погляди 9. Всі діти мають право на медичну допомогу10. Всі діти мають право на вільне спілкування 11 . Особлива турбота — дітям без сімей12. Жодну дитину не можна примусово залучати до праці13. Всі діти мають право на інформацію14. Жодну дитину не можна ображати або принижувати 15. Всі діти мають право на життя

Интересное:  Многодетная Семья Мама И Папа В Разных Областях Прописаны Отказали Оформить Удостоверение

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ — права человека применительно к детям. Необходимость выработки специальных норм, регламентирующих международное сотрудничество в этой области, обусловлена особенностью положения детей, прежде всего тем, что они, согласно внутреннему законодательству государств, не обладают всеми правами, которые имеют совершеннолетние, и, кроме того, в ряде случаев обладают или должны обладать специфическими правами, связанными с их возрастом, положением в семье и т.п. Ряд международных документов в области прав человека в той или иной мере относится и к детям (Всеобщая декларация прав человека 1948 г Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г., Международные пакты о правах человека 1966 г и др.). Вместе с тем имеются международные документы, специально посвященные правам ребенка. К ним относятся Декларация прав ребенка 1959 г., Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 1974 г., ряд конвенций МОТ (10,11,15,58,59,60,112) и др. В системе ООН вопросами прав ребенка ведает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Важнейшим этапом стало принятие Конвенции о правах ребенка. Конвенция была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. Подписана от имени СССР 26 января 1990 г, ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. Помимо международных правовых норм права детей в РФ зафиксированы в Гражданском и Семейном кодексах РФ. По российским законам дети обладают правоспособностью и с 14 до 18 лет частично дееспособны. Особо следует отметить право ребенка (с 10 лет) выражать собственное мнение, без которого его нельзя усыновить, изменить его имя и фамилию, и т.д. По семейному праву совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Для защиты своих прав родители могут обратиться в суп.

Обов язки и права дитини

Конвенція про права дитини базується на принципах, що були закладені у Декларації прав дитини ООН, яка була прийнята в 1959 році. В цих документах і були закладені основні демократичні норми і засади відношення до дітей з боку дорослих. Саме ці норми, мабуть, і повинні визначати характер відносин у сім’ї.

Діти мають право на любляче, турботливе ставлення з боку сім’ї. В окремих сім’ях батьки погано ставляться до виконання своїх батьківських обов’язків, не дбають про виховання дітей, не піклуються про задоволення їхніх потреб у їжі, одязі, ласці. До таких батьків держава може застосовувати певні заходи. Зокрема, вони можуть позбавлятися батьківських прав.

Интересное:  Как передать дом по дарственной

Права і обов’язки матері, батька й дитини

Батьки мають право: особисто виховувати дитину, залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фі­зичним і юридичним особам, обирати форми й методи вихо­вання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам сус­пільства, на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та си­на, на звернення до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захис­том прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина, доч­ки як їх законні представники.

Особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям може бути укладено шлюбний договір. Він регу­лює майнові відносини між подружжям, визначає їхні майнові права і обов’язки. Шлюбний договір не може регулювати осо­бисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ни­ми й дітьми. Шлюбний договір укладається у пись­мовій формі і нотаріально засвідчується.

Реферати українською

Відповідно до ст. 57 СК РФ органи опіки й піклування чи суд випадках, передбачених справжнім Кодексом, можуть скласти рішення тільки за згодою дитини, яке сягнуло віку десятиріччя: поновлення у батьківських правах, усиновлення і виконання інших, життєво важливих для дитини питань. Отже, позитивне думка дитини – виняткове умова прийняття рішень названими органами.

Конституційне закріплення обов'язковості основного загальної освіти включає у собі обов'язок державних органів місцевого самоврядування надати можливість отримання дітьми такої освіти обов'язок батьків або осіб, їх які заміняють, забезпечити своїх дітей отримання основного загальної освіти.

Виховна година Права і обов язки дитини

Кожна людина має почуття, здібності, характер. Як же зробити, щоб такі різні, несхожі люди все ж таки жили із повагою одне до одного? Для цього існують правила, що визначають стосунки між людьми. Життя змусило людей установити багато різних правил, і ми повсякчас з ними маємо справу.

— У мене на столі чарівна скринька, в ній зараз знаходиться найцінніший скарб нашої планети Земля. Правда ж, цікаво? Хто із вас хоче побачити його, може зазирнути, але поки що не розповідати, кого (саме кого, а не що) він там побачив, аж доки всі найдопитливіші та найсміливіші не зазирнуть у скриньку.

Обов язки и права дитини

«Незнайко з цікавістю дивився на все. Найбільше його вразила надзвичайна чистота. По всіх дворах працювали малючки. Одні підстригали ножицями траву, щоб вона була рівненька, інші, озброївшись мітлами, підмітали доріжки, треті вибивали пилюку з довгих підстилок. Цими підстилками в Зеленому місті застеляли не тільки підлоги, а навіть тротуари на вулицях.»

Упродовж ХХ століття було прийнято ряд документів, спрямованих на захист дітей, дитинства. ООН – міжнародна організація, до якої входить більше ніж 150 країн світу; утверджена в 1945 році. Це організація, яка приймає міжнародні закони за згодою держав і намагається контролювати їх дотримання, стежити за безпекою у світі і не допускати війни.